Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky

INOVATÍVNE PRODUKTY A SLUŽBY V ELEKTRONIKE, ELEKTROTECHNIKE A LOKÁLNA
SLUŽBA PRE OBČANOV POSKYTNUTÉ FIRMOU AGEsoft s.r.o.

Výzva Príloha Kúpna zmluva